1Elektroakustisen Defunensemble-nykymusiikkiyhtyeen konsertissa helpoimmin hahmotettava kappale olikuitenkin nuorimman säveltäjän, Matei Gheorghiun (s. 1984) harpputeos The Garden with the CrystalFountain. Siinä live-elektroniikka otti jatkuvasti kiinni Lily-Marlene Puuseppin harpun syöttöjä ja jatkoi niitäkaiuilla ja viipeillä.Electro-acoustic Defunensemble-contemporary music band concert in the most easily seen in the piece,however, was the youngest composer, Matei Gheorghiu (born 1984) harp book The Garden with the CrystalFountain. It took a live-electronics constantly caught Lily Marlene Puusepp harp passes, and continuedthem, and lags echoes.Samuli Tiikkaja; Helsingin Sanomat

9.7.20102Matei Gheorghiu, även han född i Rumänien, är Korvat aukis nuvarande ordförande. i det starkaorkesterstycket A story of the sun and the moon kombinerade Gheorghiu ett robust harmoniskt spräk medimpressionistiska och romantiska gester.Matei Gheorghiu, also born in Romania, Korvat aukis current president. in the strong orchestral piece Astory of the sun and the moon combined Gheorghiu a robust harmonic language with impressionist andromantic gestures.Anna Pulkis; HBL 29.10.20123Onneksi saimme kuulla samassa konsertissa nuoren Matei Gheorghiun (s. 1984) säveltämän kommentinnimeltä Bagatelle on Invented Finnish Folk Tunes, joka raikasti ilmapiiriä humoristisen railakkaasti. Nuoriltasäveltäjiltä tilatut musiikilliset kommentit oli erittäin onnistunut idea. Niiden ansiosta nuorimman polvenääni pääsi kuuluville ja lisäksi konserttien kokonaisuudet muodostuivat jäntevimmiksi.Fortunately, we were able to hear the same concert as a young Matei Gheorghiu (born 1984) note thiscomment is called Bagatelle Invented English Folk Tunes, which freshens the atmosphere of a humorousbeen sharply. Young composers ordered musical comments was a very successful idea. They allow theyoungest generation voice heard and in addition to the main concert sets consisted muscular.Juha T. Koskinen 15.7.20094


Matei Gheorghiu
( s. 1984) ja
Anastasia Salo
(s. 1980) muodostivat lauluäänistä kertovan koneiston:Salon
Harakka puuroa keitti
oli kansanmusiikin jäänteitä viistävä moderni loru, luontevasti hallittu jaomaleimainen naiskuorokappale, ja Gheorghiun mystisesti liplattava, romanttis-impressionistisuutta,uneksivaa minimalismia ja sakeaa höpinää mestarillisesti yhteen juottava
Zestrea lui Zamolxe
etsikerronnallisuuden kautta yhteyttä Romanian daakialaiseen, eeppiseen menneisyyteen.
Matei Gheorghiu (born 1984), and Anastasia Salo (b. 1980) formed the vocal sounds to tell machine: SalonMagpie porridge cooked folk music remains skim modern jingle, naturally controlled and distinctivewomen's choir piece, and Gheorghiu mysteriously lapping, romantic-impressionistisuutta, dreamyminimalism and thick Off Topic masterfully together juottava Zestrea lui Zamolxe search narrativity throughcontact with the Romanian daakialaiseen, epic thing of the past.Auli Särkiö; Rondo Classic 1.11.2012